bepalings & voorwaardes

Welkom by ons webwerf. As jy voortgaan om deur hierdie webwerf te blaai en te gebruik, stem jy in om te voldoen aan en gebonde te wees aan die volgende gebruiksbepalings en -voorwaardes, wat saam met ons privaatheidsbeleid Gereformeerde Skool Dirk Postma se verhouding met jou met betrekking tot hierdie webwerf beheer.

Die term ‘Gereformeerde Skool Dirk Postma’ of ‘ons’ verwys na die eienaar van die webwerf wie se geregistreerde kantoor Cunninghamlaan 1182, Waverley, 0186 is. Die term ‘jy’ verwys na die gebruiker of kyker van ons webwerf.

Die gebruik van hierdie webwerf is onderhewig aan die volgende gebruiksvoorwaardes:

  • Die inhoud van die bladsye van hierdie webwerf is slegs vir u algemene inligting en gebruik. Dit is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.
  • Nie ons of enige derde partye verskaf enige waarborg of waarborg ten opsigte van die akkuraatheid, tydigheid, prestasie, volledigheid of geskiktheid van die inligting, pryse en materiaal wat op hierdie webwerf gevind of aangebied word vir enige spesifieke doel nie. Jy erken dat sulke inligting, pryse en materiaal onakkuraathede of foute kan bevat en ons sluit uitdruklik aanspreeklikheid uit vir enige sulke onakkuraathede of foute tot die volle mate wat deur die wet toegelaat word.
  • Jou gebruik van enige inligting of materiaal op hierdie webwerf is geheel en al op jou eie risiko, waarvoor ons nie aanspreeklik sal wees nie. Dit sal jou eie verantwoordelikheid wees om te verseker dat enige produkte, dienste of inligting wat deur hierdie webwerf beskikbaar is, aan jou spesifieke vereistes voldoen.
  • Hierdie webwerf bevat materiaal wat deur ons besit of gelisensieer is. Hierdie materiaal sluit in, maar is nie beperk nie tot, die ontwerp, uitleg, voorkoms, voorkoms en grafika. Reproduksie word verbied anders as in ooreenstemming met die kopieregkennisgewing, wat deel vorm van hierdie bepalings en voorwaardes.
  • Alle handelsmerke wat op hierdie webwerf gereproduseer word, wat nie die eiendom van, of gelisensieer is aan die operateur nie, word op die webwerf erken.
  • Ongemagtigde gebruik van hierdie webwerf kan aanleiding gee tot ‘n eis vir skadevergoeding en/of ‘n kriminele oortreding wees.
  • Van tyd tot tyd kan hierdie webwerf ook skakels na ander webwerwe insluit. Hierdie skakels word vir u gerief verskaf om verdere inligting te verskaf. Dit beteken nie dat ons die webwerf(s) onderskryf nie. Ons het geen verantwoordelikheid vir die inhoud van die gekoppelde webtuiste(s) nie.
  • Jy mag nie ‘n skakel na hierdie webwerf vanaf ‘n ander webwerf of dokument skep sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie.