kleuterskool

Pret, geborgenheid en stimulasie binne ‘n veilige leeromgewing is sprekend van Dirkieland. Kleuters van 3 – 6 jaar leer spelenderwys en ontvang ‘n uitstekende wegspringplek vir die lewe.

Die belangrikste deel van ’n mens se vormingsjare vind by die skool plaas. Hiér leer jy nie net lees en somme maak nie, jy leer ook oor die lewe, waardestelsels en verwysingsraamwerke. Kortom, by die kleuterskool leer jy van menswees.

Om ’n skool te kies, gaan nie net oor die naaste skool of die skool met die beste sportgeleenthede of akademiese rekord nie. Om ’n skool te kies, is ’n keuse wat jou kind gaan vorm in sy of haar menswees.

DIRKIELAND FOKUS OP:

1_img_Klueterskool_Ikoon5

Bybelonderrig as deel van die daaglikse roetine om goed gefundeerde, gebalanseerde leerlinge te kweek.

1_img_Klueterskool_Ikoon6

Die skep van ‘n positiewe omgewing, waar leerlinge deur gerigte leer self kan ontdek, eksperimenteer en kreatief wees.

1_img_Klueterskool_Ikoon7

Die skep van ‘n leeromgewing, waar leerlinge wegspringblokke vir die ontwikkeling van uitstekende leesvaardighede, ‘n uitgebreide woordeskat en kernbelangrike basiese Wiskunde-vaardighede ontvang.

1_img_Klueterskool_Ikoon8

Onderwysers wat roepinggedrewe leerlinge van kleins af in liefde leer en onderrig om self eendag hul eie roeping te kan uitleef.

1_img_Klueterskool_Ikoon9

Personeel poog dat die ontwikkeling en aanleer van luister, taal en sosiale vaardighede prioriteit is.

1_img_Klueterskool_Ikoon10

Veilige nasorgfasiliteite tot 17:00.

 

                             GSDP                             

Kleuters, personeel en ouers is trots op die
goed toegeruste klasse en lekker speelarea.

 

ekstra kurrikulêre aktiwiteite

  • Mini-hokkie (seisoenaal) (slegs vir gr. R)
  • Kinderkinetika (in skooltyd)
  • Toegang tot arbeitsterapeute (in skooltyd)

algemene

inligting

Skoolure

07:45 – 13:00

Nasorgsentrum

13:00 – 17:00

Skoolgeld en inskrywings

Die toelatingprosedure en aanlyn aansoekvorm is beskikbaar op die Toelating blad.

Alle inligting rakende die kleuterskool is bevat in die inligtingstuk (u benodig Adobe Reader om die PDF dokument oop te maak – laai dit gratis hier af).

Skoolkwartale

2024 SKOOLKALENDER
KwartaalOpenSluit
1ste17 Jan19 Mrt
2de3 Apr14 Jun
3de9 Jul20 Sep
4de1 Okt11 Des

Dirkieland-kleredrag

Kleuters leer deur te speel met klei, water, grond, verf en nog baie meer. Gemaklike klere wat mag vuil word is ‘n moet!

Op Vrydae dra die kleuters hulle Dirkieland-hemp en -hoed; meer inligting hieroor is beskikbaar in die inligtingstuk.

Dirkieland rus kleuters toe met die nodige vaardighede om spelenderwys aktiwiteite te doen wat hulle leer om vrae te vra, krities te observeer, probleme op te los en met hul portuurgroep aanklank te vind.

1_img_Klueterskool_Ikoon3

Die sensories-geïntegreerde-leerprogramme bied ‘n omgewing waarbinne kleuters veilig kan ontdek en ontwikkel, juis deur vuil te word en kreatief te wees. Sensoriese-werkstasies verseker dat kleuters op so ‘n wyse gestimuleer word.

Dirkie-kleuters beweeg om te leer en leer om te beweeg om optimale leer te bewerkstellig.

Dirkieland se speelterrein is doelgerig ingerig om kleuters lekker te laat speel en terselfdertyd lewensvaardighede soos deel, luister, spanwerk en respek aan te leer.

1_img_Klueterskool_Ikoon4