Skoollied

Ons g’reformeerde skool is deur Gods hand
hier in die wye Mootgebied geplant.
Die Heer het in sy trou
die Dirk Postmaskool gebou.
 
Refrein:
O, laat die Waterstroom ons voed
sodat ons sterk is en vol moed.
 
Die onderwysers leer ons in die klas
om God se woord in alles toe te pas.
Dank Heer vir liefde en trou
wat ons elke dag omvou
 
Refrein:
O, laat die Waterstroom ons voed
sodat ons sterk is en vol moed.
 
Soos boompies by die waterstroom geplant
so groei ons onder God se vaste hand.
Ons wil u need’rig vra:
Help U ons om vrug te dra.
 
Refrein:
O, laat die Waterstroom ons voed
sodat ons sterk is en vol moed.
WEES STERK EN VOL MOED!