NETBAL
Tshwane Dogters D liga

Die dogters neem jaarliks deel aan die Thswane Dogters D Liga. Hulle presteer tans goed en het jaarliks 'n liga-wenner.