WIE IS ONS


WIE IS ONS
Welkom by die Gereformeerde Skool Dirk Postma (GSDP) - ‘n Skool vanuit ons as ouers, vir ons kinders, gewortel in reformatoriese onderwys. Ons skool is uniek. Ons skool is anders.

 Hoekom Dirk Postma?

  • Vir meer as 30 jaar vorm en ontwikkel die Gereformeerde Skool Dirk Postmaleerlinge binne ‘n gereformeerde belydenis en Skrifgetrouheid.

  • Sedert 1998 het ons skool in roepingsgetrouheid ontwikkel tot ‘n hoërskool en nederig dankbaar kan ons noem dat daar tot hede daar geen enkele matriekdruipeling nie.

  • Saam met die kleuterskool, wat ‘n sekere, stabiele wegspring in die skoolloopbaan verseker, vorm ons laerskool en hoërskool ‘n andersheid in opvoeding wat uitstaan en uniek is. Ons drie skole funksioneer individueel, maar deel tog ‘n gemeenskaplike karakter en gemeenskaplike uitkoms, naamlik goed gebalanseerde, roepingsbewuste, gereformeerde jongmense.

  • Ons onderwys beweeg binne die raamwerk van kurrikulumvoorskrifte van die Departement van Onderwys, maar word reformatories ontwikkel, aangevul en aangebied. Daarom is voortdurende kurrikulumontwikkeling by GSDP: ‘n hoë prioriteit en goed toegeruste, reformatoriese personeel ‘n vanselfsprekende noodsaaklike.

  • Aan die einde van die skoolloopbaan skryf elke leerling die eksamen van die Departement van Onderwys en die leerling ontvang ‘n ICO-sertifikaat wat sertifiseer dat die leerling ‘n gereformeerde skoolloopbaan gevolg het. Aangesien Dirk Postma ‘n ouerskool is, speel die ouers nie net ‘n rol by die skool nie, maar is ons ouers die hart van ons skool.

  • Ons kleinheid in getalle beperk nie ons deelname op sport- en kultuurgebied nie – hier kry almal geleentheid om deel van ‘n sportspan of konsert/revue te wees!

 Ds. Dirk Postma (1818-1890), na wie ons skool vernoem is, se beginsels vir onderwys was: “Positief, Christelijk, Gereformeerd.”

Hierdie beginsels is wat die Gereformeerde Skool Dirk Postma roepingsgetrou met ‘n uitleef op elke vlak van onderwys:

  •  Positief
  • Christelik
  • Gereformeerd

 Hy (ds. Postma) het gewaarsku “want verkeerd onderwijs en slechte voorbeelden zij voor de zielen uwer kinderen meer te schuwen dan vergiftige slangen voor hunne lichamen.”

 Gefundeerd in ons belydenis, gehoorsaam aan die Woord, getrou aan die beginsels van die reformasie, staan ons skool as unieke monument van verbondsgehoorsame ouers.

 Ons leuse is: "Wees sterk en vol moed". ‘n Leuse wat ons kan uitleef omdat gereformeerde beginsels ons hele onderwys deursuur by die Gereformeerde Skool Dirk Postma. Ons verwelkom u en u kind graag by ons.