SKOOLLIED

1.     Ons g'reformeerde skool is deur Gods hand

        hier in die wye Mootgebied geplant.

         Die Heer het in sy trou

         die Dirk Postmaskool gebou.

         Refrein:

                  O, laat die waterstroom ons voed,

                  sodat ons sterk is en vol moed.

2.      Die onderwysers leer ons in die klas

         om God se Woord in alles toe te pas.

         Dank Heer vir liefde-en trou

         wat ons elke dag omvou.

                  Refrein

3.      Soos boompies by die waterstroom geplant

         so groei ons onder God se vaste hand.

         Ons wil U need'rig vra:

         Help U ons om vrug te dra.

                  Refrein

         Wees sterk en vol moed!

Druk op die Skoollied.mp3 skakel om te luister na die skoollied.