SKOOLFONDS


SKOOLFONDS

SKOOLFONDS 2021


Beginsels:

1.     Skoolfonds is per skoolfase aangedui en betaalbaar vir 12 (TWAALF) maande.

2.     Skoolgeld word per kind per skool aangedui.

3.     Die berekening vir skoolfonds begin by die hoërskool, dan die laerskool en laastens die kleuterskool.

3.     Registrasiefooi:  R 1 500,00 (eenmalig - per nuwe gesin)

Bankbesonderhede:

BANK:

TAKKODE:

TIPE REKENING:

REKENINGNAAM:

REKENINGNOMMER:

VERWYSING:


ABSA

632005

Tjekrekening

GSDP

90159801

Familiekode

Metode van berekening:

1.     Oorweeg eerste die kind(ers) in die hoërskool.

2.     Werk dan met aantal kinders in die laerskool.

3.     Oorweeg laastens of die gesin kinders in die kleuterskool het.


Voorbeeld

1ste kind

2de kind

3de kind

TOTAAL

1 hoërskoolleerling

3,281

-

-

3,281

2 laerskoolleerlinge

2,695

1,995

-

4,690

1 hoërskool- en 2 laerskoolleerlinge

3,281

1,995

728

6,003

1 laerskool- en 1 gr 0-leerling

2,695

1,978

-

4,674

2 laerskool- en 1 gr 00-leerling

2,695

1,995

728

5,418


Hoërskool

1ste kind

2de kind

3de kind

Korting


24 %

73 %

Skoolfonds

3,281

2,493

886


Laerskool

1ste kind

2de kind

3de kind

4de+ kind

Korting


26 %

72 %

93 % 

Skoolfonds

2,695

1,995

728

189


Kleuterskool

geen ander kind in GSDP

1 ander kind in GSDP

2 ander kin-ders in GSDP

3 kinders of meer ander

Gr 0 & 00

1,978

1,978

728

189

Gr 000

1,648

1,648

728

189

 

Nasorgsentrum

1ste kind

2de kind

3de kind

dagtarief

Maandelikse tarief

770

500

380

80

Registrasiefooi:  R 250,00 per nuwe gesin