SKOOLFONDS


SKOOLFONDS

SKOOLFONDS 2020


Beginsels:

1.    Skoolfonds is per skoolfase aangedui en betaalbaar vir 12 (TWAALF) maande.

2.    Skoolgeld word per kind per skool aangedui.

3.    Die berekening vir skoolfonds begin by die hoërskool, dan die laerskool en laastens die kleuterskool.

3.    Registrasiefooi:  R 1 500,00 (eenmalig - per nuwe gesin)

Bankbesonderhede:

BANK:

TAKKODE:

TIPE REKENING:

REKENINGNAAM:

REKENINGNOMMER:

VERWYSING:


ABSA

632005

Tjekrekening

GSDP

90159801

Familiekode

Metode van berekening:

1.    Oorweeg eerste die kind(ers) in die hoërskool.

2.    Werk dan met aantal kinders in die laerskool.

3.    Oorweeg laastens of die gesin kinders in die kleuterskool het.


Voorbeeld

1ste kind

2de kind

3de kind

TOTAAL

1 hoërskoolleerling

3 094

-

-

3 094

2 laerskoolleerlinge

2 542

1 881

-

4 423

1 hoërskool- en 2 laerskoolleerlinge

3 094

1 881

686

5 661

1 laerskool- en 1 gr 0-leerling

2 542

1 866

-

4 408

2 laerskool- en 1 gr 00-leerling

2 542

1 881

686

5 109


Hoërskool

1ste kind

2de kind

3de kind

Korting


24 %

73 %

Skoolfonds

3 094

2 352

835


Laerskool

1ste kind

2de kind

3de kind

4de+ kind

Korting


26 %

72 %

93 % 

1 kind in laerskool - geen kind in hoërskool

2 542

1 881

686

178

1 kind in hoërskool

3 094

1 881

686

178

2 kinders in hoërskool

3 094

2 352

686

178

3 kinders in hoërskool

3 094

2 352

835

178


Kleuterskool

geen ander kind in GSDP

1 ander kind in GSDP

2 ander kin-ders in GSDP

3 kinders of meer ander

Gr 0

1 866

1 866

686

178

Gr 00

1 866

1 866

686

178

Gr 000

1 554

1 554

686

178

 

Nasorgsentrum

1ste kind

2de kind

3de kind

dagtarief

Maandelikse tarief

720

470

360

80    

Registrasiefooi:  R 250,00 per gesin