SKOOLFONDS

SKOOLFONDS 2021


Beginsels:

1.     Skoolfonds is per skoolfase aangedui en betaalbaar vir 12 (TWAALF) maande.

2.     Skoolgeld word per kind per skool aangedui.

3.     Die berekening vir skoolfonds begin by die hoërskool, dan die laerskool en laastens die kleuterskool.

3.     Registrasiefooi:  R 1 500,00 (eenmalig - per nuwe gesin)

Bankbesonderhede:

BANK:

TAKKODE:

TIPE REKENING:

REKENINGNAAM:

REKENINGNOMMER:

VERWYSING:


ABSA

632005

Tjekrekening

GSDP

90159801

Familiekode

Metode van berekening:

1.     Oorweeg eerste die kind(ers) in die hoërskool.

2.     Werk dan met aantal kinders in die laerskool.

3.     Oorweeg laastens of die gesin kinders in die kleuterskool het.


Voorbeeld

1ste kind

2de kind

3de kind

TOTAAL

1 hoërskoolleerling

 3,627 3,627

2 laerskoolleerlinge

 2,965

 2,312


 5,277

1 hoërskool- en 2 laerskoolleerlinge

 3,627

 2,312

 800

 6,740

1 laerskool- en 1 gr 0-leerling

 2,965

 2,176


 5,140

2 laerskool- en 1 gr 00-leerling

 2,965

 2,312

 800

 6,077


Hoërskool

1ste kind

2de kind

3de kind

Korting


22%

73%

Skoolfonds

 3,627

 2,829

 979


Laerskool

1ste kind

2de kind

3de kind

4de+ kind

Korting


22%

73%

93%

Skoolfonds

 2,965

 2,312

 800

 208


Kleuterskool

geen ander kind in GSDP

1 ander kind in GSDP

2 ander kin-ders in GSDP

3 kinders of meer ander

Gr 0 & 00

 2,176

 2,176

 800

 208

Gr 000

 1,813

 1,813

 800

 208

 


1ste kind

2de kind

3de kind

dagtarief

Maandelikse tarief

800

525

400

80

Registrasiefooi:  R 250,00 per nuwe gesin